پدرم‌رفت خدایا به کجا که من‌آواره در اینجا ماندم/ سر که برام بابانشد پس خرابه‌ام برام خونه‌نمیشه
۰۹:۱۹
منبع: پنج‌نه‌هشت
رقیه (س) دردانه سه ساله حسین بن علی (ع) است. نام مبارک او در بعضی از کتاب‌های تاریخی و مقاتل نقل شده است و برخی دیگر مانند ریاض الاحزان از او با نام فاطمه صغری یاد کرده‌اند. رقیه (س) در روز سوم صفر سال 61 ه ق در سفر اهل بیت به شهر شام از دنیا رفته است. شاید نام گذاری روز سوم محرم به نام این بانوی کوچک به این انگیزه بوده که در گرماگرم عزاداری دهه اول، از مظلومیت او یادی شود.