فیلم/ طوفان فلورانس در راه سواحل شرقی آمریکا؛ مردم خانه‌هایشان را تخته کردند
۱۱:۱۵
منبع: انتخاب