رئیس جدید با لباس کار در اصفهان
۱۹:۰۳
منبع: ایران آنلاین
محسن بندپی که جایگزین علی ربیعی در وزارت مهم کار و رفاه شده است در سفر به اصفهان با لباس کارگری میان شماری از فعالان عرصه کار حاضر شد او اظهار داشت: حمایت از اشتغال فراگیر برای کارآفرینان سرلوحه سیاستهای این وزارت خانه است