ویدیو: چه زمان باید کمربند چرم جیر بست؟
۲۰:۳۵
منبع: تابناک
کمبرندهای چرم جیر که مد شده، کارکرد ویژه‌ای دارند اما معمولاً این کمبرندها برای پوشش‌های رسمی استفاده نمی‌شوند. در این ویدیو توضیح داده می‌شود که چه زمان باید از این جنس کمربند استفاده کرد.