کلیپ/ سانسور مکرر اختتامیه جشنواره عمار در صدا و سیما
۰۰:۲۰
منبع: تریبون مستضعفین
وقتی صدا و سیما حتی مجری خودش را هم به دلیل انتقاد به دولت سانسور میکند. و این البته بخشی از سانسورهای مکرر اختتامیه جشنواره عمار بود