ویدئو / ربات پیشرفته ubtech با حرکات انسان نما رونمایی شد
۱۵:۲۰
منبع: انتخاب
این ربات (واکر) و حرکات طبیعی آن تا حدی باعث می‌شود که فکر کنیم دنیا از آن چیزی که فکر می‌کنیم به آینده نزدیک‌تر باشد.