برف روبی و نمک پاشی معابر مهاباد
۱۷:۲۰
منبع: صدا و سیما
معابر شهری مهاباد برف روبی و نمک پاشی شد.