تصادف وحشتناک خودروی سواری با اتوبوس برقی/ فیلم
۱۷:۲۷
منبع: افکار
برخورد خودروی سواری با اتوبوس برقی باعث مجروحیت دو سرنشین شد.