دشمن معیشت مردم را هدف گرفته است
۱۷:۳۰
منبع: صدا و سیما
دشمنان ایران و انقلاب امروز اختصاصا معیشت مردم راهدف قرار داده است که برای مقابله با ان دولت باید به فکر معیشت مردم باشد.