لب‌هام خندونه، قلبم مجنونه
۱۷:۵۲
منبع: مهر
در باب سال ولادت این بانوی مجلله اختلاف زیادی است یکی از اقوال عامه آن است که در سال 5 هجری و بعضی در سال 6 هجری و بعضی در سال 7 هجری و در پنجم جمادی اولی ذکر نموده‌اند.