فرود به درون هواپیما
۱۱:۰۸
منبع: شبکه خبر
وینس رف و فرد فوژان تصاویر جدیدی از نمایش تاریخی خود که پرواز از زمین و فرود به درون هواپما بود، منتشر کردند.