فیلم/ قدردانی رهبر انقلاب از پرستاران
۱۱:۰۹
منبع: شهدای ایران