آیا دوران پوشیدن کت و شلوار به سر رسیده است؟
۱۲:۳۱
منبع: تابناک
امروزه ‌بیشتر مردمان جهان، پوشاک کلاسیک خود را به دلیل دست و پاگیر بودن کنار گذاشته‌اند و اکنون پوشاکی را بیشتر می‌پوشند که هم زیبا و هم راحت باشد. با وجود این، برخی از پوشاک کلاسیک به دلیل آن که درگذشته دو ویژگی زیبایی و راحتی را با خود داشته‌اند همچنان ماندگار شده‌اند و خواهان دارند. در میان استایل کلاسیک مردانه کت و شلوار از همه بیشتر مورد توجه است. عده‌ای بر این باورند که در عصر امروزی و با روی آوردن مردم به لباس‌های راحت و غیررسمی‌تر، کت و شلوار دیگر آن جایگاه سابق را ندارد و در واقع دوران آن به سر رسیده است، اما آیا واقعا اینطور است؟ در این ویدیو به طور مفصل به این موضوع پرداخته شده است.