ویدئو / محل وقوع انفجار در پاریس
۱۳:۱۱
منبع: انتخاب