تولید کفش‌های نظامی در کارگاه‌های خانگی مهدیشهر+ فیلم
۱۳:۲۰
منبع: صدا و سیما
با برون سپاری بخشی از روند تولید انواع پایپوش‌ها در شهرستان مهدیشهر کسب و کار در بیش از 30 کارگاره خانگی نیز رونق گرفته است.