ویدیو / روحانی: شلاق بر آبروی هاشمی هم نتوانست او را به زانو درآورد / هاشمی وقتی گفت: دیگر می‌توانم راحت بمیرم، تکان خوردم / هاشمی بنیانگذار فناوری هسته‌ای بود، هرکس در این کشور از فناوری هسته‌ای حرف بزند، جز "هاشمی" نادرست است
۱۳:۳۰
منبع: انتخاب