نشت گاز در نقطه حادثه
۱۳:۳۰
منبع: صدا و سیما
نشت گاز باعث انفجار در منزل مسکونی در محله حاجی آباد سنندج شد.