ویدیویی از اظهارات تاریخی روحانی در مورد آیت الله هاشمی
۱۳:۳۰
منبع: انتخاب