عذرخواهی علی انصاریان از اظهاراتش درباره گزارشگر افغان (فیلم)
۱۴:۳۹
منبع: عصر ایران