پزشکیان: داماد روحانی هر جا برود با کله قبولش می‌کنند (فیلم)
۱۴:۳۹
منبع: عصر ایران