آزاد شدن خودروهای جامانده در گمرک بدون انتقال ارز (فیلم)
۱۴:۳۹
منبع: عصر ایران