برخورد خشونت آمیز معلم آمریکایی با دانش آموز مبتلا به اوتیسم (فیلم)
۱۴:۳۹
منبع: عصر ایران