رقص هارمونیک پرنده‌های مهاجر در فرانسه (فیلم)
۱۴:۳۹
منبع: عصر ایران