تلاوت مجلسی سوره ابراهیم با صدای محمد محمود عصفور
۲۱:۰۵
منبع: باشگاه خبرنگاران
تلاوت مجلسی سوره‌های مبارکه ابراهیم علیه السلام و ضحی با صدای محمد محمود عصفور در اینجا قابل دریافت است.