روایت تنها بازمانده سقوط «بوئینگ 707» از حادثه+فیلم
۰۰:۰۷
منبع: آفتاب
تنها بازمانده سقوط هواپیمای بوئینگ 707 گفت: زنده بودن من شبیه یک معجزه بود و وارد راهی شدیم که به ملت خدمت کنیم و هر وقت لازم بود جان خود را فدا کنیم.