22 بهمن؛ روز پیروزی ما، روز نجات میهن
۰۸:۵۰
منبع: صدا و سیما
دفتر انقلاب را که ورق زدیم به 22 بهمن رسیدیم؛ روز شکوه و عظمت ملت ایران؛ روز آزادگی و دلداگی به وطن