ایران توانایی دفاع در مقابل هر تهاجمی را دارد
۲۲:۲۰
منبع: صدا و سیما
سردار جعفری: بی تردید آمریکا و دیگر قدرتهای بزرگ می‌دانند که تقابل با جمهوری اسلامی ایران به شکست (آنها) منجر خواهد شد.