کارگردان «مسخره باز» یک افغان را به روی صحنه فرستاد و سیمرغ را نگرفت!
۲۲:۳۳
منبع: برترینها
همایون غنی‌زاده کارگردان فیلم مسخره باز یک افغان را به روی صحنه فرستاد و سیمرغ این فیلم را نگرفت!