برنامه 90- گفتگوی تلفنی با فتاحی، رئیس کمیته مسابقات و عرب، سرپرست پرسپولیس در مورد حواشی دیدار با فولاد (97/11/22)
۰۰:۳۵
منبع: طرفداری