گردشگران ایتالیایی در انتظار سفر به ایران
۱۳:۱۰
منبع: صدا و سیما
گردشگران ایتالیایی با شور و شوق زیاد در انتظار سفر به ایران هستند.