۱۶:۱۳
منبع: عصر خبر
دسته:
کد خبر: 22181617
نگاهی به عواقب ناشی از تغییر مکرر مدیران

نگاهی به عواقب ناشی از تغییر مکرر مدیران

بروز آفت هایی نظیر چاپلوسی و تملق تکرار چند باره تجارب غلط و خطاهای گذشته غلبه تفکر کوتاه مدت بر تفکر استراتژیک شعارگرایی به جای عمل گرایی ضرر و زیان‌های مالی ناشی از عدم اجرا و یا تعویض برنامه‌ها، عدم امنیت و بی ثباتی خصوصاً در بخش فعال اجرایی اقتصادی با مردم ارتباط دارند بسیار خطرناک است
به اشتراک بگذارید:
عصر خبر- محمد جعفری: معمولاً دو ویژگی اساسی جامعه ما فرهنگ استبدادی و ناامنی همیشگی است آنچه این فرهنگ را طی تاریخ تشدید کرده مسایل قبایل و ایلات است. بسیاری از شاهان ایرانی و این اقوام بوده‌اند. متاسفانه چنین فرهنگی در نظام اداری ما تسری پیدا کرده است، مدیران از لحظه‌ای که انتخاب می‌شود مواظب هستند تغییر نکند و با تیم و گروهی می‌آیند زیرا نمی‌خواهند زیر بار قانون بروند. یکی از ویژگیهای اصلی فرهنگ زندگی ایلیاتی فرار از قانون است. سوال اینجاست که یک مدیر خود را ملزم به نماینده قانون و مردم باید بداند یا اینکه خود را صاحب و مالک سازمانی احساس کند که در آن اشتغال دارد. متأسفانه جامعه ما وارث یک فرهنگ قبیله‌ای است و نظام فرهنگی ما چنین امری را ایجاب می‌کند، معمولاً در فرهنگ استبدادی تملق گویی، دروغ، تزویر و ظاهرسازی وجود دارد. مدیر تصور می‌کند می‌تواند همه کار انجام دهد و هیچ قانونی در برابر او وجود ندارد. این حق را به خود می‌دهد که علیرغم توانا بودن زیرمجموعه خیلی آسان و راحت و بدون اینکه به عواقب آن بیاندیشد افراد زیرمجموعه خود را کنار بگذارد و حتی اگر لازم بداند برای آنها پاپوش درست کند. جالب اینکه وقتی یک ساز و کار استبدادی حاکم شده توسط مدیران قبلی را نادیده بگیرند فرض را به آزمون مجدد هر پدیده‌ای قرار دهند و به همین خاطر مدیران ارشد می‌آیند و می‌روند و همراه این آمد و رفت موجی از جابجایی‌ها در سطوح مدیران میانی و پایه‌ای در سازمانها به راه می‌افتد و بررسی‌ها نشان داده است که متأسفانه عمر مدیریت در کشور ماه 2 سال و یا کمتر است که امروز جامعه ما متأثر از چنین حرکاتی در بیشتر سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها به چشم می‌خورد که طبعاً امکانات و منابع ملی ما را مورد تهدید قرار می‌دهند. گرفتار چنین وضعیتی می‌شوند، که مدیریت مبتنی بر شایسته سالاری را پیشه نموده بدون اینکه تجربه تلخ یا شیرینی در فرایند کاری خود چشیده باشد. به عنوان یک تئوریسین افکار نپخته‌اش ساز بهاری نوین برای کار پاییزیش سر می‌دهد و خزان را در استهلاک انسانها و بی ارزش نمودن آنان سوق می‌دهد که یقیناً با وجود پیشرفت زمان کوتاه همه آنان که با این سازمان سر و کار دارند نظاره گر حرکتهای شوم این عزیزان هستند و عاقبت خود را خزانی در بهار می‌بینند؟ التیام بخش آنان توکل بر خداوند متعال است و مدیر جدید می‌پندارد مدیران و کارکنان تحت مدیریت او تنها به مدیر سابق اهداف و برنامه‌های او وفادار و معتقدند و با تغییر مدیریت جدید جز به چوب لای چرخ مدیریت جدید گذاشتن نمی‌اندیشند که این فکر واهی توجه این آقا را به سیستم که لااقل در سرلوحه هر تئوریسینی وجود دارد تصورش نمی‌پندارد. در واقع باید تغییر و جابجایی مدیریت‌ها و جایگزینی مدیریت جدید به منزله ادامه منطقی روند اداره سیاستگذاری و برنامه ریزی قبلی تلقی شود. معمولاً سازمانی که امروز در فرایند کاری به سر می‌برد استراتژی هایش بیانگر این است. مدیریت پیشین چه راهی را پیشه نموده آیا تثبیت کننده بوده یا توسعه طلب از طرفی جابجایی نیروها اصولاً ضرورتی است حتمی. در وجه مطلوب ما می‌توانیم در راستای سیاستهای استراتژی‌ها و اهداف آن سازمان مدیر را تغییر دهیم ولی در وجه نامطلبوب حالتی است که مدیران را به لحاظ عوامل غیر سازمانی و بیشتر بر اساس عوامل سیاسی یا گروهی و باندبازی تغییر می‌دهند و این لطمه شدیدی به سازمان مربوطه وارد می‌کند و دقیقاً در این سازمان به جای شایسته سالاری بایسته سالاری حاکم است که حکمش با کرام الکاتبین است. این حاکمیت تاریخی استبدادی که بی توجهی به تمام ابعاد فرهنگی و سیاسی توسعه فقدان برنامه ریزی و اهدف درازمدت برخوردهای سلیقه‌ای با راهکاری اجرایی تنگ نظری و نبود دوراندیشی، عدم امنیت شغلی، و عدم سعه صدر از جمله عوامل شکل گیری این پدیده به نام بایسته سالاری است که متأسفانه جایگزین شعار شایسته سالاری گردیده است. اگر این جابجایی در راستای افزایش بهره وری و ارتقاء کیفی سازمان و شایسته مداری صورت گیرد. حرکتی ارزنده و زیبنده است و تبعات مثبتی دارد چرا که اساساً بحث تکامل و تعالی انسان به عنوان موجودی متفکر و اندیشمند در گرو همین تغییرات حاصل از محیط‌های اجتماعی و کاری است. اما اگر تغییر و تحول در جهت تفکرات گروهی و جناحی باشد به راستی سمی مهلک و خطرناک برای هر سازمان محسوب خواهد شد که متأسفانه شده است. علل نامطلوب جابجایی فقدان نگرش سیستمی به دلیل کمرنگ بودن نگرش سیستمی و نقش تأثیرگذار مدیران در راهبری مجموعه سازمانها به طور کلی در تغییر و تحول مدیریتی دچار نوعی بحران و معضل می‌شود. معمولاً در بسیاری از سازمانها و وزارت خانه‌ها سیاست‌ها و برنامه‌ها از پیش تعیین شده‌اند و مدیران در واقع در مقام اجرایی این برنامه‌ها باید عمل کنند. اما می‌بینیم که در تغییر و تحول تمام سیاستهای مدیران قبلی زیر سوال و کنار زده می‌شود و به قول معروف باری به هر جهت و روز از نو روزی از نو دنبال می‌گیرد که راهش به …متأسفانه در سازمان‌ها به جای خرد ورزی مجموعه‌ای از باندهای سیاسی به صورت بده و بستانها و تصفیه نمودن اعمال بر اساس رفتار گذشته و در نهایت تمام نگرانی او از برداشتن و تغییر و تحولات است که موجب نادیده گرفتن لیاقت‌ها است. مدیری که لایق است به فرهنگ و سبک مدیریت آشنایی دارد رفتار و انگیزه‌های ارزشی و مادی فضای خوبی ایجاد می‌کند. اگر یک مرتبه این مدیر را بردارند ابهام ایجاد می‌شود با برداشتن او شخص بعدی می‌خواهد فضای دیگری درست کند در نتیجه دو فضا در تصادم با یکدیگر قرار می‌گیرند و در حالت دو فضایی ابهام و افسردگی برای کارکنان ایجاد می‌شود، مدیری لایق بی رویه معزول می‌شود، اقسردگی خود را به جامعه و خانواده منتقل می‌کند و کم کم آن را به صورت اعتراض عمومی در می‌آورد و جامعه متوجه می‌شود که حساب و کتابی در عزل و نصب‌ها نیست. آثار جابجایی غیرموجه در سازمان‌ها می‌تواند مسایلی از قبیل بی انگیزگی مدیران به انجام تغییرات اصولی و طویل مدت بی انگیزگی و بی تفاوتی در کارکنان عدم علاقه به انتقال دانسته‌ها و بی توجهی به پایداری تجارب در سازمان‌ها کمرنگ شده تخصص‌ها و کاردانی و بروز آفت هایی نظیر چاپلوسی و تملق تکرار چند باره تجارب غلط و خطاهای گذشته غلبه تفکر کوتاه مدت بر تفکر استراتژیک شعارگرایی به جای عمل گرایی ضرر و زیان‌های مالی ناشی از عدم اجرا و یا تعویض برنامه‌ها، عدم امنیت و بی ثباتی خصوصاً در بخش فعال اجرایی اقتصادی با مردم ارتباط دارند بسیار خطرناک است و امروز انجام همین مسائل (تحلیل بنیه سازمانها – آسیب پذیری – عقیم شدن محیط) کارخانجاتی که 2 هزار نیرو داشتند به 200 نفر و شرکت 200 نفره به 20 و 20 نفره به 2 نفر رسیده و در نتیجه ریسک تولید اقتصاد بالا می‌رود و تورم و رکود اقتصادی جامعه را فراگیر و فضای ایجاد شده بر سیاست داخلی و خارجی قالب گشته و کشور را به طرف فقر مطلق می‌کشاند و ما بجای اینکه خود را اصلاح کنیم، سیستم را به هم می‌زنیم، در صورتی که سیستم مشکل ندارد و هر حرکتی بدون برنامه باشد اجرا سرگردان است. به امید روزی که به خود آییم تا روزنه‌ای از افق آینده دیده شود.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار