توضیحات بروجردی در خصوص اتفاقی که در مراسم تشییع پیکر شهداء حادثه تروریستی افتاد
۲۲:۱۶
منبع: جماران