دیدار اعضای مجلس خبرگان با مقام معظم رهبری
۱۷:۰۲
منبع: رسا
حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر ضرورت گفتمان درباره «چگونگی مواجهه کشور و افراد مؤثر با چالش‌ها و حوادث» به تبیین یازده دوگانه مطرح در این زمینه پرداختند.