تولید درآمد با رونق اقامتگاههای بوم گردی
۱۱:۴۵
منبع: صدا و سیما
ایجاد اقامتگاه‌های بومگردی در چند سال اخیر، به منبع درآمد مناسبی برای افزایش رفاه جوامع محلی خراسان جنوبی تبدیل شده است.