ریل تور گردشگری این بار در پل آب مامون
۲۳:۰۵
منبع: مهر
ریل‌تور گردشگری استان لرستان در 74 کیلومتر راه‌اندازی شده و گردشگران آن از شهر دورود تا ایستگاه کشور، زیبایی‌های این استان پهناور را نظاره‌گر خواهند بود.