در فدراسیون فوتبال مسئولی نیست!
۱۲:۱۵
منبع: صدا و سیما
برای پیگیری اخبار حضور مارک ویلموتس روی نیمکت تیم ملی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما به فدراسیون فوتبال رفت اما مسئولی در آنجا نبود.