ما بیشترین حد خویشتن داری را از خود نشان می‌دهیم
۰۴:۳۵
منبع: صدا و سیما
وزیر خارجه کشورمان در دیدار با همتای ژاپنی اش گفت: با وجود خروج آمریکا از برجام، ما بیشترین حد خویشتن داری را از خود نشان می‌دهیم.