درگیری هواداران پارس و پرسپولیس روی سکوها +عکس و فیلم
۱۹:۲۶
منبع: فردا
هواداران پارس جنوبی و پرسپولیس روی سکوهای ورزشگاه با یکدیگر درگیر شدند که در نهایت با حضور ماموران این درگیری خاتمه پیدا کرد.