شش هزار پرسپولیسی در ورزشگاه تختی جم+ فیلم
۲۰:۰۹
منبع: فارس