کری خوانی به سبک علیرضا بیرانوند (ویدیو اختصاصی)
۰۰:۳۳
منبع: ایلنا
گلر پرسپولیس به سبک خودش برای رقبا کری خواند.