درگیری در مجلس افغانستان بر سر کرسی ریاست!
۱۵:۲۹
منبع: برترینها
فیلمی به تازگی در فضای مجازی منتشر شده که نشان دهنده درگیری بین دو نماینده مجلس افغانستان است. طبق گفته رسانه‌ها دلیل این درگیری کرسی ریاست می‌باشد.