اجرای ساکسوفون در خیابان‌های لندن
۲۳:۳۵
منبع: تابناک
یک موسیقی خیابانی کوتاه از اجرای ساکسوفون را در خیابان‌های لندن می‌بینید و می‌شنوید.