افزایش سرطان در میان زنان ایتالیایی
۰۶:۲۰
منبع: صدا و سیما
دکتر دانیئلا تریبیله: در چند سال گذشته در ایتالیا شمار بیماران مبتلا به سرطان به ویژه سرطان سینه درمیان زنان افزایش یافته است که ما هم اکنون در حال بررسی دقیق علل آن هستیم