مستند "رو در رو با شیطان (2) "؛ بررسی دست آوردها و وضعیت کنونی ایران در مقابله با تهدیدات آمریکا در خلیج فارس
۱۷:۰۸
منبع: ابنا
در این مستند تلویزیونی به بررسی تنشهای نظامی بین ایران و آمریکا در عرصه دریایی و پیشرفتهای ایران در این عرصه می‌پردازد.