خبر 20، چهارشنبه اول خرداد 1398
۲۳:۰۲
منبع: شبکه خبر
دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکلهای دانشجویی با رهبر معظم انقلاب عنوان نخست مشروح خبر 20 است.