ترتیل جزء 17 قرآن باصدای کریم منصوری+صوت و متن آیات
۰۰:۰۹
منبع: فارس
پیامبر (ص) می‌فرماید: خانه‌ای که در آن قرآن فراوان خوانده شود، خیر آن بسیار شود و به اهل آن وسعت داده شود و برای آسمانیان بدرخشد چنان که ستارگان آسمان برای زمینیان می‌درخشند.