سفر سر کنسول ترکمنستان به خراسان شمالی
۰۹:۱۵
منبع: صدا و سیما
در سفر سرکنسول ترکمنستان به خراسان شمالی، راهکارهای توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان و همکاری برای رفع مشکلاتی همچون روادید تُجّار بررسی شد.