لرستان، بخش خبری 19: 30 چهار شنبه 1 خرداد
۰۹:۱۵
منبع: صدا و سیما
بخش خبری 19: 30 چهار شنبه 1 خرداد: سردبیر؛ محسن امرایی، گوینده: حسین بیگی، تصویر بردار: رضا شاهیوند و تدوینگر: امین آقا میرزایی