کارکرد رسانه در دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
۱۰:۱۵
منبع: صدا و سیما
در نشست هم اندیشی مدیران صداوسیمای شبکه اترک و اصحاب رسانه، نقش و کارکرد رسانه در دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین و بررسی شد.