ثبت رکورد 53 میلیمتر باران در فرومد
۱۰:۲۰
منبع: صدا و سیما
روستای فرومد در شهرستان میامی با ثبت 53 میلیمتر بارندگی، بیشترین بارش باران در شبانه روز گذشته را به خود اختصاص داد.